animation student

animation / website

DETAIL

แอนนิเมชั่นเรื่อง “นักเรียน” เป็นการแสดงถึงชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ต้องทำเหมือนเดิม ซ้ำๆ ทุกวัน แต่สิ่งที่ได้รับคือความรู้ที่ติดตัว

SOLUTION

ใช้ Adobe Flash ในการจัดทำภาพเคลื่อไหว ความยาวประมาณ 3 นาที ใส่เสียงประกอบและเสียงเอฟเฟค

PROJECT TIMELINE

ระยะเวลาการทำงาน 14 วัน

Visit the site →